top of page

Servizos

 • Servizos de asesoría lingüística e solucións de comunicación
 • Servizos de tradución (francés, italiano, portugués>castelán, galego)
 • Servizos de tradución xurada (francés>español)
 • Servizos de revisión
 • Servizos de corrección
 • Servizos de posedición
Tradución técnica
 
 
 • Tradución técnica: enxeñaría, construción, manuais de instrucións, pregos de condicións e especificacións técnicas, licitacións, etc.
Tradución xurídica e xurada

 

 • Tradución xurídica e xurada: contratos, seguros, dereito civil, dereito penal, dereito mercantil, estatutos sociais, poderes notariais, escrituras de constitución de sociedade, demandas, sentenzas etc.
Tradución comercial e marketing

 

 • Tradución comercial: balances, contas anuais, documentos empresariais, actas de xuntas de sociedades, documentos mercantís.
 • Tradución de marketing: campañas de marketing e publicidade.
Tradución turística

 

 
 • Tradución turística: turismo, viaxes, folletos, hoteis, museos, guías, eventos, restauración e gastronomía.
bottom of page